Nieuwe update
November 2015

Let op: de contributies zijn gewijzigd

 

Eerste Neutrale Begrafenisvereniging Musselkanaal

met eigen uitvaart- en opbaarcentrum “De Musselborgh”

...begonnen als burenhulp en gegroeid naar professionele vereniging...


De Eerste Neutrale Begrafenisvereniging Musselkanaal werd opgericht op 1 februari 1901 als begrafenisfonds. Tevoren werden de begrafenissen in nabuurdiensten verzorgd. Buren van 23 jaar en ouder werden geacht hulp te bieden. Ze werden verplicht aangifte te doen bij de Olderman en later bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het lijk af te leggen, het (laten) maken van een kist, de dode af te leggen en de begrafenis te verzorgen. Vrouwelijke buren zorgden in die jaren (negentiende eeuw) voor het maken van het zogenaamde heenkleed.

De begrafenis zelf was gebonden aan strenge regels. Er mocht niet in paren worden gelopen, roken en drank was verboden.

Een begrafenisstoet anno 1960, toen de Eerste Neutrale Begrafenisvereniging nog een eigen leedaanzegger (uitvaartleider) en dragers in dienst had. Nu wordt een uitvaart voor de vereniging door een professioneel bedrijf verzorgd.

 

In 1901 ontstond uit de naoberhulp een fonds en negen jaar later de huidige Eerste Neutrale Begrafenisvereniging. In een reglement werd nauwkeurig vastgelegd wat van het personeel van de vereniging werd verwacht. Een greep uit de instructies voor de leedaanzegger:

  • hij bespreekt met de familie de route van het aanzeggen: het monderling melden aan de omwonenden van een overlijden
  • hij overtuigt zich ervan of het zinktoestel op de juiste plaats op het kerkhof is opgesteld
  • hij ziet erop toe dat de lijkwagen schoon en netjes is
  • hij zorgt voorts voor een goed verloop van de plechtigheid

De dragers werden geacht

  • op tijd aanwezig aan te zijn
  • nette en geborstelde kleding en schoeisel te dragen

En voor de oprijder (koetsier van de lijkwagen) gold:

  • hij diende te zorgen voor een goed zwart paard dat niet vuil mocht zijn
  • een lijkwagen die ontdaan was van modder en vuil

De Eerste Neutrale Begrafenisvereniging maakt nu gebruik van de diensten van een professionele uitvaarleider, die bij begrafenis of crematie met alle wensen van de familie rekening houdt.

 

EEN UITVAART WORDT ZODOENDE EEN

WAARDIGE PLECHTIGHEID

 

De ENBV zorgt voor haar leden als geen ander